Välkommen till din lokala entreprenör på Sotenäset! Den huvudsakliga verksamheten på Djupedals Gård är grävarbeten. Jag löser det mesta med dräneringar och trädgårdsanläggningar m.m. Den kallare delen av året fixar jag också röjning på din tomt samt trädfällning och bortforsling. En annan del av verksamheten är försäljning av ved med möjlighet att hyra kärra, eller få det utkört till din dörr. (Ring mig för aktuell tillgång på ved.) I gårdsverkstaden löser jag diverse reparationer och underhåll. Det finns även möjlighet att hyra in bemanning på flertalet arbetsuppgifter. Allt från maskinförare till hantverksuppgifter. Ring och fråga, jag kanske kan lösa just ditt önskemål. På dagtid nås jag på 070-6733 107, kväll 0523-33018. Givetvis har jag F-skattebevis, erforderliga försäkringar, och ger dig hög arbetsmoral med trevligt bemötande. Välkomna! Robban.
DjupedalsGård.com
Djupedals Gård 1
456 93 HUNNEBOSTRAND

Telefon: 070-67 33 107, 0523-330 18
E-mail: robban@djupedalsgard.com